Resultater fra LBMarathon nr. 27

Dato D. 3/7-2019      Kl 17.00

Deltagerliste:

Marathon:

 

 
Morten Thye 4.27.10
Jakob S Hansen 4.27.10
Claus S Eriksen 5.04.45
Christina S Eriksen 5.04.45
Anja Sørensen 5.48.41
Rasmus Rasmussen 3.28.12
Connie L Sørensen 4.21.11
Jørgen Jakobsen 4.21.11
Rasmus Ladefoged 3.43.26
Jakob D Pedersen 4.06.40
Torben Larsen 4.15.09
Lars M Rasmussen 3.58.29
Lars Pedersen 4.03.22
Thorkil Lundberg 4.48.41
Søren Trangbæk 3.38.00
   
   
Halv Marathon:

 

 
Dorte Petersen 3.14.32
Stinne Boye 3.14.32
Stine Park 2.21.41
Hanne H Jørgensen 2.33.24
Rita Hansen 2.10.48
Hanne Lynard 3.14.32
Thomas Hansen 2.26.03
John Tietzel 2.21.47
Katja Andreasen 2.18.26
Berna Hansen 2.36.08
Rikke M Moltke 2.41.48
Aviaana Hansen 2.14.13
Lene Juncher 2.07.02
Jørgen Juncher 1.40.38
Jane Egbo 2.41.48
Hanne S Andersen 2.41.53
Niroshan D Jesuthasan 1.58.00
   
   

Download diplom for ½marathon her

Download diplom for marathon her

Tiderne er også på www.motionslob.dk